Norges nye kryssordportal

Utfordrende og nyskapende oppgaver.

Løs kreative og utfordrende oppgaver

Diskuter oppgaver og bli kjent med andre løsere

Bli en bedre kryssordløser

Ukens ord

Malabarisk
Malebarisk skriver seg fra Malabarkysten i Sørvest-India, nå en del av staten Kerala. Her har det vært kristne like lenge som i Europa, det oppstod tidlig handelssentra, og området vart således kjent også av europeere. Ordet malabarisk er for det første brukt om uforståelig tale, men deretter om folk som er ustyrlige, slemme, vidløftige o.l. I denne betydningen ser det ut til å høre hjemme fra og med Nordmøre og oppover til Finnmark. Men når det blir sagt «han e malabarisk i dag», er det oftest snakk om riktig stygt vær. (Kilde: Ukjent)