Norges nye kryssordportal

Utfordrende og nyskapende oppgaver.

Løs kreative og utfordrende oppgaver

Diskuter oppgaver og bli kjent med andre løsere

Bli en bedre kryssordløser

Ukens ord

Kontraskjæret
Kontraskjæret er en park som ligger på forterrenget til Akershus festning i Oslo. Navnet er en fornorskning av fransk contrescarpe, utsiden av graven eller grøften omkring et festningsverk. Det brukes om den siden av jordvollen eller muren utenfor graven som vender inn mot festningen. Innsiden av grøften kalles escarpe. (Kilde: Wikipedia)