Norges nye kryssordportal

Utfordrende og nyskapende oppgaver.

Løs kreative og utfordrende oppgaver

Diskuter oppgaver og bli kjent med andre løsere

Bli en bedre kryssordløser

Ukens ord

Bjørnetjeneste
Velment, men klossete hjelp som blir mest til skade. Opphavet til ordet er den franske dikteren Jean de La Fontaines (1621–95) fabel om bjørnen som med en stein skulle jage en flue bort fra sin sovende herres nese, men knuste hans hode. (Kilde: Det Norske Akademis ordbok)