Norges nye kryssordportal

Utfordrende og nyskapende oppgaver.

Løs kreative og utfordrende oppgaver

Diskuter oppgaver og bli kjent med andre løsere

Bli en bedre kryssordløser

Ukens ord

Få kurven
Talemåte som skyldes en gammel frierskikk: Når frieren kom for å veksle de avgjørende ord med sin utkårede og hadde meldt fra om dette, skulle han heises opp til hennes vindu i en kurv. Gikk kurven i stykker, var det et tegn på at han ikke skulle ha piken. Derfor kunne hun løsne bunnen i kurven hvis hun ikke ville ha ham. Så falt han igjennom. Skikken var vanlig i Mellom-Europa, men utviklet seg raskt til at piken som avslag på frieri sendte en kurv uten bunn til tilbederen. (Kilde: Bevingede ord)