Norges nye kryssordportal

Utfordrende og nyskapende oppgaver.

Løs kreative og utfordrende oppgaver

Diskuter oppgaver og bli kjent med andre løsere

Bli en bedre kryssordløser

Ukens ord

Lagom
Høvelig. Egentlig dativ flertall av lag i betydning «rett stilling, rette forhold». (Kilde: Norsk etymologisk ordbok)