Norges nye kryssordportal

Utfordrende og nyskapende oppgaver.

Løs kreative og utfordrende oppgaver

Diskuter oppgaver og bli kjent med andre løsere

Bli en bedre kryssordløser

Ukens ord

Klin kokos
Slanguttrykk som visstnok er oppstått i begynnelsen av 1. verdenskrig. Forhistorien skal være følgende, opplyst av direktør Joh. N. Mustad: Under første verdenskrig 1914—18 importerte firmaet O. Mustad & Søn store partier clean cocos og kopra som råstoff til margarinfabrikken på Lysaker. Min far, Wilhelm Mustad, var sjelen i dette foretagende og satte all energi inn for å skaffe lagerplass i og utenfor fabrikkområdet. Det ble kjøpt inn mange hundre tonn cocos clean oil. På havnen og på Tordenskiolds plass i Oslo var det olje i fat, og det var store chanser for at meget skulle gå tapt. Firmaet, som hadde lånt mange penger for å gjennomføre transaksjonene, hadde tatt en kjempechanse, og Wilhelm Mustad var den antakelige opphavsmann til uttrykket «å være klin kokos.» (Kilde: Bevingede ord)